idag fick jag en prssmeddelande jag gillar och vill dela med er. rytm och inteligens – toppen. rytm är Yoga!!! andningen, puls, rörelsen i takt med andningen. ha koll på det – leder till inteligensen – hjärnans bättre funktion.

Personer som får höga poäng på intelligenstest är också bra på att hålla en jämn takt, visar ny svensk forskning. Forskarna tror att hög tidsmässig precision i hjärnans aktivitet kan vara viktigt för de processer i hjärnan som ligger bakom problemlösning och tänkande.

Forskare vid Karolinska Institutet och Umeå universitet har visat att det finns ett samband mellan allmänintelligens och förmågan att trumma en enkel rytm med så jämn takt som möjligt. Forskarna betonar att uppgiften inte har med musikalisk rytmkänsla att göra, utan bara mäter förmågan att vara exakt i tiden. De personer som presterade bäst på intelligenstest uppvisade också minst variation i den jämna rytm de trummade i forskarnas experiment.

– Det är intressant eftersom uppgiften inte innefattar någon form av problemlösning. Oregelbundenheterna i takten uppstår förmodligen på en mer grundläggande biologisk nivå, på grund av ett sorts brus i hjärnans aktivitet, säger Fredrik Ullén som har lett studien i samarbete med Guy Madison vid Umeå universitet.

Enligt Fredrik Ullén tyder resultaten på att den tidsmässiga precision i hjärnans aktivitet som syns när personen bara håller en jämn puls också är av betydelse för de problemlösningsförmågor som mäts med intelligenstest.

– Vi vet att precision på millisekundnivå i nervcellers aktivitet är viktigt både för informationsbearbetning och för processer som har med inlärning att göra, säger han.

Forskarna kunde dessutom visa ett samband mellan hög intelligens, god förmåga att hålla takten, och stor volym vit substans i delar av hjärnans pannlob som är inblandade i problemlösning, planering och hantering av tid.

– Sammantaget tyder det på att en faktor bakom det vi kallar intelligens har en biologisk grund i mängden nervförbindelser i hjärnans pannlob och den stabilitet i hjärnans nervaktivitet som detta ger, säger Fredrik Ullén.

apropå Umeå –
idag har jag träffat en tjej från Umeå – hon var ledare i body pump – vanlig gym träning. vacker flicka, med vacker body.
att träna betyder inte att man får vara ful (läs tjock, oproportionell, obalanserad). särskild kvinna måste ha en proportion som leder till vackerhet om man jobbar med kroppen särskild som ledare.
tjejen från Umeå hade just det en vackerhet som jag som kvinna vill uppnå med min träning.

om du vill se vart leder din träning kroppsmässigt, titta på din ledare (snart kommer du att likna honom/henne).

About The Author

Related Posts

Leave a Reply